เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

DR.OUU

Ideal Breast “หน้าอกในอุดมคติ” by Dr.Ouu

ผู้หญิงทุกคนที่ตัดสินใจผ่าตัดเสริมหน้าอก คงอยากเลือกการผ่าตัดหน้าอกเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ต้องแก้ไขอีก ก่อนจะตัดสินใจผ่าตัดควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

“เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น เพราะการผ่าตัดครั้งแรกสำคัญทีสุด”

ความถนัดเฉพาะทาง

 • Breast Augmentation
 • Hybrid Breast Augmentation
 • Full Microfat Breast
 • Endoscopic Breast Augmentation
 • Correction Breast Augmentation
 • Mommy Make Over
 • Breast Lift
 • Breast Reduction
 • Top Surgery (FTM)

การศึกษา&อบรม

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตร ศัลยกรรมมะเร็งวิทยาและเต้านม
 • Mentor COE Augmentation
 • Thai Breast Symposium
 • ASOT Annual Meeting

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประสบการณ์ทำงานผ่าตัดมะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านม ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน รพ.มะเร็ง ลพบุรี
 • แพทย์เต้านม ประจำ รพ.เปาโลพหลโยธิน
 • แพทย์เต้านม รพ. สมิติเวชชลบุรี
 • แพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระนารายณ์มหาราช
นพ.ธีรภพ ไวประดับ
Dr.Thiraphop Waipradab (Dr.Ouu)

Graduated

 • Pharamongkutklao College of Medicine
 • Board of General Surgery
 • Subboard of Surgical Oncology and Breast Surgery

Works

 • Chief of Breast Clinic of Paolo Hospital
 • Chief of Breast Clinic of Samitivej Sukhumvit
 • Breast Surgeon at Loppuri Cancer Hospital
 • Breast Surgeon at Kingnarai Hospital
 • Member of Thai Breast Society