เลือกขนาดและทรงซิลิโคนแบบไหนตอบโจทย์สุด?

เลือกขนาดและทรงซิลิโคนแบบไหนตอบโจทย์สุด?

การเลือกขนาดซิลิโคนและทรงซิลิโคนที่เหมาะสมพิจารณาดังนี้

1. ต้นทุนเดิมคือปริมาณเนื้อเต้านมเดิมมีมากหรือน้อย
2. ความกว้างของฐานนมและระยะหัวนมถึงฐานนม
3. รูปทรงเต้านม ต้องดูว่ารูปทรงเป็นอย่างไร กลมสวยดี แบนราบ แหลมพุ่งทรงฟัก หรือมีความหย่อนคล้อยร่วมด้วยหรือไม่
4. เนื้อบริเวณเนินอกด้านบนและด้านใน
5. ลักษณะกระดูกกลางอกและกระดูกซี่โครง
6. ระยะของช่วงตัวสั้นหรือยาว(ระยะจากไหปลาร้าถึงหัวนม)