แก้ไขนมหย่อนคล้อยหลังตั้งครรภ์ด้วยโปรแกรม Mommy makeover

แก้ไขนมหย่อนคล้อยหลังตั้งครรภ์ด้วยโปรแกรม Mommy makeover

เต้านมหย่อนคล้อยเนื้อนมเหลวเป็นปัญหาที่พบได้กับผู้หญิงเกือบทุกคนที่ผ่านการตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากเป็นช่วงที่เต้านมขยายตัวใหญ่ขึ้นมาก และลดขนาดอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการหย่อนคล้อยและเนื้อเต้านมเหลว จึงแก้ไขปัญหานี้ด้วยโปรแกรม Mommy makeover ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่

  1. เสริมเต้านมด้วยซิลิโคน เพื่อดันทรงเต้านม
  2. ผ่าตัดยกกระชับหัวนมแบบไร้แผลเป็นแนวตั้ง เพื่อให้หัวนมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  3. เติมไขมันด้วยเทคนิคไฮบริดเพื่อแก้ไขให้เนื้อเต้านมที่เหลวหนาแน่นขึ้น