tab-img-1
tab-img-3

เสริมหน้าอกด้วยการใช้ซิลิโคน

Highlights

 • เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ณ ปัจจุบัน
 • มีสองแบบให้เลือกคือแบบทรงกลมและทรงหยดน้ำ
 • ซิลิโคนที่หมออู๋เลือกใช้ จะเป็นยี่ห้อ MENTOR เพราะได้รับการรับรองทั้งในและนอกประเทศ
 • ขนาดของซิลิโคนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับตัวผู้เสริมเป็นหลักว่ามีสรีระ หรือฐานหน้าอกเดิมอย่างไร

ก่อนเสริมหน้าอกแบบซิลิโคน ต้องรู้อะไรบ้าง?

 • ยี่ห้อของซิลิโคนที่เลือกใช้
 • รูปทรงของซิลิโคนและผิวของซิลิโคน
 • ขนาดของซิลิโคนที่เหมาะสม
 • แผลที่จะทำการผ่าตัดและชั้นที่วางซิลิโคน
 • วิธีการระงับความปวดระหว่างผ่าตัด
 • วิธีการระงับความปวดระหว่างผ่าตัด
 • สถานที่ทำการผ่าตัด
 • การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดและการติดตามหลังการผ่าตัด

รูปทรงและผิวของซิลิโคน MENTOR

 • มี 2 ผิวทั้งผิวเรียบและผิวทราย
 • เหมาะกับคนต้องการเน้นให้หน้าอกสูง เด่น
 • มีเฉพาะผิวทราย
 • เหมาะกับผู้หญิงมีเนินอกน้อย
 • ต้องการความเป็นธรรมชาติ

แผลที่จะทำการผ่าตัด เป็นแบบไหนบ้าง?

ซิลิโคนขนาดไหนถึงจะ เหมาะสม?

ผู้หญิงแต่ละคนมีรูปทรงเต้านมและลักษณะของกระดูกทรวงอกต่างกันทำให้การที่บางคนบอกว่าต้องการใส่หน้าอกขนาด 400 ซีซีเพราะไปดูรูปรีวิวมาว่าใส่ขนาด 400 ซีซีแล้วรูปทรงหน้าอกออกมาสวยใหญ่ เข้ารูปจึงไม่สามารถเอามาเทียบกันได้

การพิจารณาขนาดซิลิโคนที่เหมาะสมคือปรึกษาผู้ป่วยว่าต้องการขนาดเต้านมขึ้นมาเป็นคัพอะไร? มีขนาดซีซีของซิลิโคนในใจหรือไม่? แล้วหมออู๋ช่วยทำการประเมินโดยการตรวจเต้านมว่าเต้านมของผู้ป่วยควรใส่ซิลิโคนขนาดเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมโดยพิจารณาจากฐานเต้านมและปริมาณเนื้อนมบริเวณเนินอก

เต้านมควรสวยในแบบตัวเรา รูปรีวิวของคนอื่นไม่สามารถมาเปรียบเทียบได้

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนผ่าตัดเสริมหน้าอก?

1. ต้องพบแพทย์หรือหมออู๋ก่อนทุกครั้งเพื่อทำการปรึกษาและตรวจเต้านมเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนไข้ว่าต้องการให้เต้านมของตนเองออกมาเป็นอย่างไร ต้องตรวจเต้านมก่อนเสมอว่ามีรูปทรงเต้านมเป็นอย่างไร? มีก้อนเนื้องอกหรือซีสต์ในเต้านมหรือไม่? ลักษณะกระดูกทรวงอกเป็นอย่างไร

2. เมื่อตัดสินใจทำการผ่าตัดจะต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมตัวก่อนผ่าตัดดังนี้ CBC, BUN,Cr ***ถ้ามีโรคประจำตัวหรือมียาที่รับประทานประจำต้องแจ้งหมออู๋ด้วย

3. งดน้ำและอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด

4. เตรียมสปอร์ตบราไว้สำหรับใส่หลังผ่าตัดด้วย

5. ต้องมีผู้ดูแลหลังการผ่าตัดเสร็จด้วยเพราะเป็นการดมยาสลบ