6 สัญญาณอันตราย! หลังเสริมเต้านมต้องเช็ค

6 สัญญาณอันตราย! หลังเสริมเต้านมต้องเช็ค

1. ปวด บวม แดง ร้อน เป็นลักษณะของการอักเสบติดเชื้อ
2. เจ็บเต้านม โดยปกติเจ็บแผลผ่าตัดและบริเวณหน้าอกจะค่อยๆดีขึ้นภายใน 7 วัน ถ้าเลย 7 วันยังมีอาการเจ็บมากอยู่ควรรีบมาพบแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
3. มีเลือดหรือน้ำเหลืองซึมออกจากแผลที่เย็บอย่างต่อเนื่องหลังการผ่าตัด อาจเกิดจากการห้ามเลือดที่ไม่ดี หรือมีการอักเสบติดเชื้อภายในโพรงซิลิโคน
4. เต้านมแข็ง 2 ข้างนิ่มไม่เท่ากันอาจเริ่มมีปัญหาพังพืดรัดตึงของโพรงซิลิโคน
5. ขนาดเต้านมไม่เท่ากันหรือมีการผิดรูปหรือสูงต่ำไม่เท่ากันอาจเกิดจากภาวะพังพืดรัดตึงรัดจนตัวซิลิโคนบิดเบี้ยวทำให้ทรงนมผิดรูปได้
6. คลำพบก้อนที่เต้านมหรือผิวบางเห็นเป็นริ้วๆการที่มรก้อนอาจเกิดจากการพังพืดรัดตึงหรือการมีซิลิโคนรั่วออกมาจนอักเสบเป็นก้อนริ้วเกิดจากเนื้อเยื่อบริเวณนั้นบางจนสามารถสัมผัสตัวซิลิโคนได้